AQUANAUTICA
Centrum nurkowe w Kamiennej Górze.
Instruktorem w AQUANAUTICE jest Mariusz Radziszewski, który posiada wieloletnie doœwiadczenie nurkowe. Prócz szkoleń stacjonarnych organizowane są wyprawy nurkowe w kraju i za granicą.

PADI
(Professional Assosiation of Diving Instructors) - to największa organizacja nurkowa na œświecie. Ostatnie statystyki pokazują, że blisko 70% wszystkich wyszkolonych i  nurkujących ludzi na œświecie jest związana właœśnie z tą organizacją. Poprzez wystandaryzowanie szkolenia, na które składają się: zajęcia na basenie, wykłady teoretyczne i nurkowania na wodzie otwartej, system stał się bezpieczny i przyjazny dla każdego w wieku od 10-ego roku życia. (sprawdźŸ: kursy nurkowania).


KRZESZÓWEK
Licencjonowanym nurkom umożliwiane jest nurkowanie na zalanej piaskowni w Krzeszówku - maksymalna głębokośœć wody 25 m, widocznoœść od 4 do 12 m, w zależnoœści od warunków pogodowych. Pod wodą znajduje się wiele atrakcji nurkowych: zalany las, zatopiony przesiewnik do piasku, pozostałośœci po rurociągach oraz ławice ryb.

KOLOROWE JEZIORKA
Na specjalne zamówienie grup organizowane jest nurkowanie górskie na Kolorowych Jeziorkach znajdujących się w Rudawskim Parku Krajobrazowym na wysokośœci ok.700 m n.p.m. Co prawda jeziorka nie są zbyt głębokie (ok. 8m), jednak przejrzyste, a cała wyprawa jest bardzo ekscytująca. Na miejsce dojeżdża się quadami lub samochodem terenowym, teren jest przygotowany dla turystów, można rozpalić ognisko.